Komora

slogan

Komora mediátorů a facilitátorů ČR

Komora mediátorů a facilitátorů ČR je samosprávná profesní organizace, která sdružuje jak profesionální mediátory (tj. mediátory zapsané v seznamu Ministerstva spravedlnosti ČR), tak dobrovolné mediátory a facilitátory, a poskytuje poradenství a informační služby na celém území ČR. Jejím posláním je hájit zájmy svých členů a komory, které uplatňuje v souladu se zákony a jinými obecně závaznými právními předpisy. Svoji nezastupitelnou roli vidíme v moderním pojetí rozvoje mediace, a to především té institucionalizované. Od roku 2014 jsme zapsáni i v rámci EU.

Chceme být partnery:

 • pro všechny, kteří potřebují řešit jakýkoliv mezilidský konflikt rychlou, efektivní a kultivovanou metodou
 • pro řadu odborníků jiných profesí (právníci, psychologové aj.) podílejících se na řešení konfliktů
 • pro subjekty jako jsou obce a státní či jiné instituce v případech, kdy se strany v konfliktu domáhají ochrany u úřad

KDO JSME- zapsaný spolek

 • nepolitické, dobrovolné uskupení odborníků na vzdělávání dospělých;
 • sdružujeme odborníky z akademické i komerční sféry, mezi našimi členy najdete vysokoškolské pracovníky, manažery, lektory, učitele, tutory, poradce, studenty a další sympatizanty z oblasti rozvoje mediace, facilitace a i lidských zdrojů;
 • sdružujeme ty, jejichž zájmem je rozvoj mimosoudního způsobu řešení konfliktů a rozvoje mediačních služeb ve vazbě na morální, osobnostní, duševní, kulturní, sociální a společenský kontext - a to jak vlastními aktivitami členů sdružení, tak podporováním a spoluprací se subjekty, které si kladou obdobné cíle

ČLENSTVÍ V KMFČR

 • Členem sdružení se může stát fyzická osoba starší 18 let, která splní podmínky uvedené ve Stanovách, bod IV. (viz Sbírka listin u zapsaného spolku vedeného Městským soudem v Praze pod spis. zn. L24609).

Výhody členství v KMFČR:

 • možnost účasti na odborných setkáních
 • členské slevy na vzdělávací programy pořádané KMFČR

Informujte se ohledně členství v KMFČR na emailu info@kmfcr.cz.

PROČ PRO ŘEŠENÍ SPORU ZVOLIT MEDIACI?

PROTOŽE MEDIACE ...

 • je unikátní, vysoce efektivní a konstruktivní metoda řešení sporu založená na dobrovolnosti
 • je zcela diskrétní
 • představuje cenově výhodný způsob, jak urovnat spory
 • neřeší jen aktuální spor, ale i vzájemné vztahy účastníků a pomáhá k jejich zlepšení
 • hledá řešení postavené na hodnotách, osobních a hospodářských zájmech sporných stran, ne na jejich právním postavení
 • je ideální pro strany sporu, mezi kterými se rozvinul dlouhodobý vztah soukromoprávního charakteru

Základní kategorie:

Ilustrační

„Spory by netrvaly tak dlouho, kdyby celá vina spočívala jen na jedné straně.“
- Charles de Gaulle

Komora

Základní informace o KMFČR, naleznete na těchto stránkách:

Kontakty

Neváhejte nás kontaktovat, ať už ve věci řešení sporu, či školení mediace a facilitace, případně související právní úpravy. Jsme připraveni vám být k dispozici.

Komora mediátorů a facilitátorů ČR, z.s.
V Jezerách 2062/21
Praha 3, 130 00
Telefon: +420 603 455 522
Email: info@kmfcr.cz
č.ú.: 4200366240/6800, Sberbank CZ, a.s.
Datová schránka: 75jnh5p