Nabízené služby

slogan

Služby

Komora mediátorů a facilitátorů ČR zabezpečuje poskytování odborných služeb pro všechny, kteří se rozhodli pro alternativní způsob řešení sporu (alternative disputes resolution – ADR). Mezi ADR patří mediace, facilitace, ale i konciliace, vyjednávání (negociace), expertíza, mini-trial, partnerství či smíšené typy (med-arb, medaloa). Vzhledem k tomu, že mezi členy našeho sdružení je i řada právníků a psychologů s různou specializací, nabízíme Vám krom výše uvedených způsobů řešení sporů i další služby, které s řešením konfliktů úzce souvisí. Díky těmto kontaktům jsme schopni promptně reagovat na Vaše přání a potřeby.


Hlavním společným charakteristickým rysem ADR je, že výsledkem takových řízení není rozhodnutí, ale řešení, a to řešení přátelské, kde cílem je rozhodnout tento nastalý spor ku prospěchu obou stran.

Pokud jde o ADR, dostává se v současné době do popředí zejména mediace. Jde o metodu, při níž strany sporu provede procesem nalézání vzájemně přijatelných řešení profesionální prostředník - mediátor. Mediace představuje obrazně řečeno jakýsi most mezi účastníky konfliktu, a proto se most stal i naším logem.

Mediátor umožňuje započetí dialogu mezi stranami sporu. Dobrý mediátor je navíc dobrým manažerem a rádcem, který je schopen kreativity, jež je spjata s nalezením vhodného a přijatelného řešení. A služby dobrých mediátorů (a nejen jich) Vám může naše sdružení nabídnout.


Kategorie služeb:

Ilustrační

„Spory by netrvaly tak dlouho, kdyby celá vina spočívala jen na jedné straně.“
- Charles de Gaulle

Komora

Základní informace o KMFČR, naleznete na těchto stránkách:

Kontakty

Komora mediátorů a facilitátorů ČR, z.s.
V Jezerách 2062/21
Praha 3, 13000
Telefon: +420 603 455 522
Email: info@kmfcr.cz
č.ú.: 4200366240/6800, Sberbank CZ, a.s.
Datová schránka: 75jnh5p