Mediace

slogan

Základní informace o mediaci

Mediace neboli mediační řízení představuje vyjednávání o smírném řešení sporu za aktivní účasti třetí osoby - mediátora. Jde o zcela dobrovolný postup stran, který vychází z jejich přání ukončit spor smírným způsobem na základě oboustranně přijatelného konsenzu – tedy bez nutnosti zahájit rozhodčí nebo soudní řízení. Jedná se přitom o neautoritativní metodu, neboť mediátor nemá ve sporu pravomoc k vydání závazného rozhodnutí ani pravomoc donucovací. Tento de facto nezávislý manažer přináší do problému odborný náhled zvenčí. Usiluje o vyřešení situace, nikoliv o vítězství ve vedeném řízení. Cílem je uzavření mediační dohody, která tvoří nový výchozí bod budoucí spolupráce znesvářených stran.

Mediátor je nezávislá a nezaujatá osoba, která odbornými technikami aktivuje strany, aby v bezpečném prostředí navrhly alternativy řešení, o nichž zatím vzájemně neuvažovaly. Z nich pak mediátor stranám pomáhá vybrat realizovatelná řešení podle stranami odsouhlasených kritérií. Nalezená řešení pomáhá stranám upravit do srozumitelné dohody, která uspokojuje potřeby obou stran. Při mediaci se zájem soustředí na nové, efektivní řešení, které "nastartovává" bezkonfliktní soužití. Pro uchování neutrality není mediátor ve sporu nikterak zájmově či mocensky angažován, tj. není obhájcem ani poradcem zúčastněných stran, nerozhoduje o jejich případné vině.

Postup při mediaci, tedy samotný proces jednotlivých kroků vedoucích k vyřešení konfliktu, zakotvil v 70. letech tzv. "harvardský model", který spočívá v oddělení osob od problému, koncentraci na zájmy, ne na pozice, vytvoření co možná nejvíce možných řešení a rozhodování na základě objektivně ověřitelných kritérií. Za použití tohoto modelu nebo jeho modifikací nachází mediace uplatnění v různých oblastech řešení konfliktů.

Pokud již mezi stranami došlo k přerušení komunikace, je možné si zajistit služby mediátora i "jednostranně". V první fázi zde mediátor bude usilovat o obnovení jednání s druhou stranou a aktivní řešení sporné otázky. Ve druhé pak povede samotné mediační řízení.

Mediaci strany volí, pokud:

  • mají zájem na dalším pokračování vztahu a rychlém řešení patové situace
  • je problém mnohovrstevný
  • jim záleží na výsledku natolik, že před autoritativním rozhodnutím dají přednost dohodě

Naše komora stranám sporu nabízí dva stupně vyjednávání. Nejčastější formu představuje zjednodušená mediace před zahájením samotného rozhodčího řízení. Jedná se o poslední pokus o přátelské a nekonfrontační řešení problému, o návrh na zvážení sporu protistranou a dosažení dohody. Tato mediační výzva může oběma stranám ušetřit čas i peníze. Pokud přesto není úspěšná, následuje rozhodčí řízení. Druhou možností pak je standardní vyjednávání. Naše komora zde po seznámení s mentalitou obou stran doporučí mediační postup, který bude odpovídat jejich předpokladům a zvyklostem. Řešení sporu prostřednictvím mediace přináší stranám konfliktu významné výhody, které vyplývají z její neautoritativní podstaty.

Mediace především je:

  • mimořádně rychlá
  • zcela důvěrná
  • schopna zachovat nebo znovu nastolit přátelské vztahy
  • trvale pod oboustrannou kontrolou znesvářených stran
  • finančně výhodnější než jiné způsoby
  • vedena na základě odbornosti, domluvy a tolerance, nikoliv postojů advokátů stran

Díky svým výhodám je mediace vysoce efektivním prostředkem řešení konfliktů.
Díky těmto výhodám je mediace vysoce efektivním a celosvětově uznávaným prostředkem řešení konfliktů, který umožňuje oběma stranám sporu dosáhnout úspěchu (princip win-win). Zejména ve vyspělých zemích s dobře fungující justicí, se pro svou rychlost a nízké náklady těší velké oblibě. Strany účastnící se mediace také nemusejí řešit otázku příslušného práva jejich sporu. Výsledek vyjednávání pak nemusí být v souladu s právním názorem na věc - bývá dohodou (ne kompromisem) akceptující zájmy obou stran sporu.

Komora

Základní informace o KMFČR, naleznete na těchto stránkách:

Kontakty

Neváhejte nás kontaktovat, ať už ve věci řešení sporu, či školení mediace a facilitace, případně související právní úpravy. Jsme připraveni vám být k dispozici.

Komora mediátorů a facilitátorů ČR, z.s.
V Jezerách 2062/21
Praha 3, 130 00
Telefon: +420 603 455 522
Email: info@kmfcr.cz
č.ú.: 4200366240/6800, Sberbank CZ, a.s.
Datová schránka: 75jnh5p